Archiwum

Cytat


Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)
A cóż piękniejszego nad niebo, które Przecież ogarnia wszystko co piękne?. . . A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą. . . nazywają astronomią. . . Mikołaj Kopernik
Dobra karykatura to prawda wytrawiona kwasem. Lee Marvin
Ego pro domo mea oro - mówię w obronie mojego domu.
Abyście tylko potrafili położyć kwiaty pomiędzy smutnymi liśćmi życia! Wilhelm Raabe, pseud. Jakob Corvinus (1831-1910)